Yu Chi / anata wa sukkari tsukarete shimai – The Original Magnetic Light Parade (Bearsuit Records)